nízkotlaké kotelny

Provádíme:

školení obsluh nízkotlakých kotelen 1,2,3 kategorie. (platnost osvědčení 5 let)

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen.


Dle vyhlášky 91/93 Sb. nazíváme:

a)

kotelnou objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden kotel

1.

parní s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa,

2.

kapalinový s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa,

popřípadě další zařízení provozně související, přičemž nerozhoduje, zda v jedné kotelně jsou kotle stejného typu;

b)

kotelnou I. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW;

c)

kotelnou II. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad O,5 MW do 3,5 MW;

d)

kotelnou III. kategorie kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW;

Kontaktujte nás

!FIRMA:                                                           Pobočka pro Třebíč a Velké Meziříčí: 

Josef Janoušek

Havlíčkova 105                                                 Budišov 261

586 01 JIHLAVA                                                673 01 Budišov u Třebíče

E-mail: josef.janousek@seznam.cz
Tel.: 732776321


Zvětšit mapu