stavební stroje:

Na základě osvědčení od firmy Gradua-segos s.r.o. zajišťujeme opakované školení strojníků  I. kategorie dle vyhlášky 77/1965 Sb.

(Doporučený termín je maximálně do 24měsíců od data posledního školení).

Zajišťujeme základní školení strojníků u autorizovaného střediska se získáním strojnického průkazu od ministerstva průmyslu a obchodu.

Školení probíhá dle domluvy v areálu firmy zákazníka s použitím notebooku a dataprojektoru.

Dále zajišťujeme opakované školení obsluh stavebních strojů nevykonávající stavební práce. (1x za 12 měsíců).

Školení práce ve výškách (1x12 měsíců).

Kategorie stavebních strojů dle vyhlášky 77/1965 Sb.:

1. Stavební stroje uvedené v odstavci 2 (dále je "stavební stroje") smí v

souvislosti s prováděním zemních nebo jiných stavebních prací obsluhovat jen ten,

komu ministerstvo stavebnictví nebo orgán jím pověřený (nástupcem je ministerstvo průmyslu a obchodu) udělí k obsluze oprávnění.

2. Oprávnění podle odstavce 1 je třeba k obsluze:

a) dozerů a traktorů kolových nad 50 k,

b) dozerů a traktorů pásových,

c) speciálních tahačů stavebních mechanizmů,

d) lopatových rypadel pásových, automobilových a kolových,

e) korečkových rypadel,

f) korečkových hlubidel,

g) drenážních fréz a rýhovačů,

h) nakládacích a vykládacích strojů kolových a pásových nad 35 k,

i) autogrejdrů a grejdrelevátorů,

j) motorových skrejprů,

k) skrejprů s pásovým tahačem,

l) truboukladčíků,

m) silničních válců,

n) úzkorozchodných lokomotiv pro přenosné dráhy,

o) speciálních motorických sněhových strojů,

p) kompresorů s provozním tlakem nad 5 atm. a 300 m3/hod.,

q) stavebních strojů, které zvláštním opatřením stanoví ministerstvo stavebnictví.

Kontaktujte nás

!FIRMA:                                                           Pobočka pro Třebíč a Velké Meziříčí: 

Josef Janoušek

Havlíčkova 105                                                 Budišov 261

586 01 JIHLAVA                                                673 01 Budišov u Třebíče

E-mail: josef.janousek@seznam.cz
Tel.: 732776321


Zvětšit mapu