tlakové nádoby

 

Revize tlakových nádob a kotlů tříd PK4 a HK4 (parní a horkovodní kotle)

Na základě osvědčení Technické inspekce České republiky ze dne 20.2.2012 ev. č. 0915/4/12/R-TZ-PK4,HK4,NA  provádím inspekce, revize a revizní zkoušky všech tlakových nádob a kotlů 4.třídy.

Dále provádím základní a opakované školení obsluh tlakových nádob a   ŠKOLENÍ TOPIČŮ NÍZKOTLAKÉ KOTELNY.

V ceně provozní revize tlakových nádob stabilních je zahrnuto:

zjištění základních údajů, ověření a kontrola dokumentace revidované nádoby, vnější prohlídka nádoby za provozu, kontrola umístění, ustavení, označení a vystrojení nádoby, ověření funkce výstroje nádoby (tlakoměrů, pojistných ventilů, odkalování, stavoznaků, teploměrů apod.), porovnání údajů provozních manometrů s kontrolním, kontrola těsnosti šroubových a přírubových spojů, kontrola provozních záznamů, kontrola a případné krátké přezkoušení (do 10 minut) obsluhy zařízení pokud objednavatel zajistil její přítomnost, vypracování revizní zprávy v jednom čistopise pro objednavatele a záznam do dokladů nádoby o provedení revize.

V ceně vnitřní revize se zkouškou těsnosti tlakových nádob stabilních je zahrnuto:

zjištění základních údajů, ověření a kontrola dokumentace revidované nádoby, vizuální prohlídka nádoby z vnější strany včetně výstroje (tlakoměrů, pojistných ventilů, odkalovačů, stavoznaků, teploměrů apod.), vizuální prohlídka nádoby z vnitřní strany, zkouška těsnosti pracovní látkou nebo vodou (podle výběru objednavatele), kontrola umístění, ustavení, označení nádoby, kontrola provozních záznamů, kontrola a případné krátké přezkoušení (do 10 minut) obsluhy zařízení pokud objednavatel zajistil její přítomnost, vypracování revizní zprávy v jednom čistopise pro objednavatele a záznam do dokladů nádoby o provedení revize.

V ceně vnitřní revize s tlakovou zkouškou tlakových nádob stabilních je zahrnuto:

zjištění základních údajů, ověření a kontrola dokumentace zkoušené nádoby, vizuální prohlídka nádoby z vnější strany včetně výstroje (tlakoměrů, pojistných ventilů, odkalovačů, stavoznaků, teploměrů apod.), vizuální prohlídka nádoby z vnitřní strany, tlaková zkouška vodou zkušebním přetlakem, zkouška těsnosti pracovní látkou, kontrola umístění, ustavení, označení nádoby, kontrola provozních záznamů, kontrola a případné krátké přezkoušení (do 15 minut) obsluhy zařízení pokud objednavatel zajistil její přítomnost, vypracování revizní zprávy o vnitřní revizi a tlakové zkoušce v jednom čistopise pro objednavatele a záznam do dokladů nádoby o provedení zkoušky.

Podmínky přípravy zařízení k revizím a zkouškám:

Provozní revize:

Tlakové nádoby musí být pod tlakem, zdroj tlaku musí být v provozu. U vytápěných nádob musí být ohřev v provozu.

Vnitřní revize se zkouškou těsnosti:

Tlaková nádoba musí být před vnitřní revizí vyčištěna vně i uvnitř, všechny otvory musí být otevřeny. Tlaková nádoba musí být odpojena od zdroje tlaku, případně zajištěna podle ČSN 69 0012. Malé nádoby, které nemají prohlížecí otvory musí být demontovány a všechny jejich otvory otevřeny. Výstroj nádoby musí být před revizí opravena. Výrobní štítek nesmí být zatřen barvou a musí být čitelný. Po vnitřní a vnější prohlídce musí být nádoba uzavřena a osazena veškerou výstrojí a zajištěn zdroj tlaku jako při provozní revizi. Pokud je dohodnuta zkouška těsnosti vodou, musí být nádoba naplněna vodou, řádně odvzdušněna a natlakována na maximální pracovní přetlak. Zdroj tlaku zajišťuje objednavatel.

Vnitřní revize s tlakovou zkouškou:

Tlaková nádoba musí být před prohlídkou a zkouškou vyčištěna vně i uvnitř, všechny otvory musí být otevřeny. Tlaková nádoba musí být odpojena od zdroje tlaku, případně zajištěna podle ČSN 69 0012. Malé nádoby, které nemají prohlížecí otvory musí být demontovány a všechny jejich otvory otevřeny. Výstroj nádoby musí být před zkouškou opravena. Výrobní štítek nesmí být zatřen barvou a musí být čitelný. Po vnitřní a vnější prohlídce musí být nádoba připravena k provedení tlakové zkoušky - naplněna vodou, řádně odvzdušněna a utěsněna. Nádoba musí být při tlakové zkoušce umístěna v suchém prostředí a přístupná ze všech stran. Pokud není přístupná musí být demontována, umístěna na podložce a musí být možné s ní otáčet. Teplota při tlakové zkoušce nesmí klesnout pod + 5o C. Zdroj tlaku při zkoušce zajišťuje objednavatel. Po úspěšné tlakové zkoušce musí být nádoba uzavřena a osazena veškerou výstrojí a zajištěn zdroj tlaku jako při provozní revizi.

Kontaktujte nás

!FIRMA:                                                           Pobočka pro Třebíč a Velké Meziříčí: 

Josef Janoušek

Havlíčkova 105                                                 Budišov 261

586 01 JIHLAVA                                                673 01 Budišov u Třebíče

E-mail: josef.janousek@seznam.cz
Tel.: 732776321


Zvětšit mapu